Kursen utforskar samtida etnisk och kulturell mångfald från ettsocialantropologiskt perspektiv och hur begreppet "mångfald" används i olika sammanhang. Genom att jämföra framförallt europeiska och nordamerikanska erfarenheter diskuterar kursen bland annat hur dagens internationella migration bidrar till nya diasporaer och transnationella familjeformer. Kursen diskuterar vidare de roller som flyktingar och papperslösa invandrare tar i etniskt och kulturellt sammansatta samhällen och analyserar debatterna kring hur mångfalden bör hanteras, särskilt med hänsyn till arbetsmarknadsfrågor, genus och förhållandet mellan generationer.