Kursen ger studenten möjlighet att praktisera inom ramen för sin utbildning. Det är viktigt att arbetsuppgifterna under praktiken är relevanta inom området global utveckling eller socialantropologi, och av avancerad karaktär. Studenten måste själv hitta en praktikplats.