Kursen läses självständigt under handledning. Syftet är att studenten ökar sitt ryska ordförråd och sin förståelse för syntaktiska strukturer, liksom även för olika stilar och genrer. Litteraturvalet kan anknyta till examensarbetet.