Kursen behandlar polsk grammatik i kontrast till svenska språket och syftar till att ge de grundläggande teoretiska kunskaper som behövs för yrkesutövning som modersmålslärare.Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma modersmålslärare och lärare som önskar behörighet att undervisa som modersmålslärare i polska men kan även vara av intresse för alla som intresserar sig för polska språket i Sverige.