Den polska poesin från 1800-talet fram till våra dagar genomlyses med beaktande av modern diktteori. Ett antal valda dikter läses parallellt på polska och i översättning och ett urval av dessa analyseras ingående under kursens gång.