Kursen ger både utökade teoretiska och praktiska kunskaper om det polska språket och är en fortsättning på SLPO1A. Kursen syftar till att ge utökad färdighet i att samtala och läsa om välbekanta ämnesområden på polska. Kursen vänder sig till personer inom alla yrken och anställningar där kunskaper i och om polska språket och om polsk historia och kultur kan komma till användning.