Kursen innehåller övningar i muntlig språkfärdighet, en fördjupad och breddad genomgång av polsk formlära och ordbildning samt en fördjupning av förmågan att läsa, översätta och mångsidigt analysera polska litterära texter. Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskap i och om polska språket och om polsk historia och kultur efterfrågas.