Kursen syftar till att ge förbättrad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på polska, god teoretisk kunskap om polska språket, samt kunskaper i polsk litteraturhistoria. Kursen är användbar för allmänt språkintresserade samt för dem som behöver kunskaper i polska i sin yrkesutövning eller annan verksamhet, t.ex. journalister, lärare, jurister, ekonomer, bibliotekarier, affärsmän, forskare inom andra ämnesområden.