Kursen syftar till att ge god praktisk språkfärdighet samt vidgade kunskaper om polska språket, litteraturen och kulturen. Kursen är användbar för allmänt språkintresserade samt för alla som behöver goda kunskaper i polska i sin yrkesutövning eller i annan verksamhet, t.ex. journalister, lärare, jurister, ekonomer, bibliotekarier, affärsmän, forskare inom andra ämnesområden.