Kursen utgörs av ett självständigt genomfört examensarbete om 15 hp inom polsk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap. Uppsatsen ska visa viss vetenskapligt förmåga att behandla ett ämne inom detta område. Ämnet för uppsatsen väljs i samråd med handledare. I kursen ingår metodseminarier. Kursen är användbar för alla som vill fördjupa sin ämneskompetens i polska samt få viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.