Ett självständigt arbete i ett språkligt, litterärt eller kulturhistoriskt ämne. Inkluderar seminarium, gemensamt för alla inriktningar. Arbetet kan anknyta till ämnet för magisterarbetet.