Kursen behandlar det moderna språkbruket i ryska medier och belyser samtidigt aktuella språkliga tendenser. Språkspecifika egenskaper i den ryska mediediskursen studeras och analyseras i ett urval texter från olika mediala genrer. Kursen ger möjlighet att fördjupa sig i dagsaktuella problem som diskuteras i ryska medier och introducerar analysredskap för utökad förståelse av språkets funktioner.