Kursen syftar till att ge förbättrad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på tjeckiska, god teoretisk kunskap om tjeckiska språket, samt kunskaper i tjeckisk litteraturhistoria. Obligatorisk undervisning på kvällstid förekommer. Kursen är användbar för allmänt språkintresserade samt för dem som behöver kunskaper i tjeckiska i sin yrkesutövning eller annan verksamhet, t.ex. journalister, lärare, jurister, ekonomer, bibliotekarier, affärsmän, forskare inom andra ämnesområden.