Kursen syftar till att ge god praktisk språkfärdighet, samt vidgade kunskaper om det tjeckiska språket och litteraturen. Kursen är användbar för allmänt språkintresserade samt för dem som behöver goda kunskaper i tjeckiska i sin yrkesutövning eller annan verksamhet, t.ex. journalister, lärare, jurister, ekonomer, bibliotekarier, affärsmän, forskare inom andra ämnesområden.