Ett självständigt genomfört examensarbete inom tjeckisk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap, som motsvarar en halv termins arbete och som visar viss förmåga att behandla ett ämne inom detta område vetenskapligt. Ämnet för uppsatsen väljs i samråd med handledaren. Metodseminarier. Kursen är användbar för dem som vill fördjupa sin ämneskompetens i tjeckiska samt få viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.