Kursen ger kunskaper om vetenskaplig och utredande verksamhet och innefattar ett självständigt statistiskt arbete, muntlig redovisning och opposition. I kursen ingår planering, genomförande och avrapportering, vad gäller bearbetning av såväl teoretiska som praktiska problem. Kursen ger även kunskaper om kritisk granskning av ett statistiskt arbete, vetenskaplig litteratur samt att söka referenser.