Studie- och yrkesvägledare är ett viktigt yrke som passar dig som är intresserad av att i positiv anda arbeta med människor! Som studie- och yrkesvägledare utbildas du för att kunna hjälpa andra att välja yrke genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv. I din yrkesroll har du individuella vägledningssamtal men även undervisning för grupper där utbildnings- och karriärrelaterade frågor ingår. Programmet innehåller en beteendevetenskaplig grund och har stort fokus på karriärvägledningens teori och metod men det ingår även kurser inom områdena samhälle, politik, arbetsmarknad och utbildning. Du kan välja mellan att läsa programmet på campus eller på modifierade distans där campusförlagda träffar blandas med självstudier. På Stockholms universitet får du en gedigen utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg som gör dig väl förberedd för yrket.EXAMEN OCH ARBETSMARKNADStudie- och yrkesvägledarprogrammet är en treårig utbildning som leder fram till en yrkesexamen. Arbetsmarknaden är god och efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Som studie- och yrkesvägledare kan du möta ungdomar som står inför val av utbildning och framtid, du kan arbeta med motivation och stöd för långtidsarbetslösa samt vägleda personer i omställning eller rehabilitering. Ett ökande behov av studieinformation och livsvägledning finner vi bland gruppen nyanlända. Anställning inom utbildningsväsendet på olika nivåer och på arbetsförmedlingen är vanligt, men även olika utbildnings-, bemannings-, rehabiliterings-, stöd och matchning- och karriärcoachningsföretag är exempel på arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledarens kompetens.