Inom det sociala arbetets olika arbetsområden kommer du i kontakt med text och behöver kunna systematisera kunskap. Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av kvalitativ forskningsmetod och av att utveckla din förmåga att strukturera och analysera utsagor och text. Under kursens gång kommer du att få fördjupa dina kunskaper i att samla in och analysera kvalitativa data och att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Även forskningsetiska principer diskuteras.