Kursen riktar sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper om metoder och modeller för behovs- och riskbedömningar i utredningsarbete med barn, unga och deras familjer utifrån aktuell forskning. Du får tillfälle att träna och kritiskt reflektera över standardiserade evidensbaserade bedömningsmetoder, diagnostiska instrument och över klinisk/erfarenhetsbaserade modeller och användningsområden.