Kursen behandlar avancerade statistiska metoder för befolkningsanalys. Centrala inslag är metoder och analyser av olika typer av befolkningsdata, exempelvis registerdata, survey, folkräkningar och kyrkböcker. Under kursens gång behandlas kvantitativa metoder för att studera befolkningsstruktur, så som life tables, population rates och befolkningsprognoser. Kursen behandlar även olika regressionsmetoder som är användbara för befolkningsanalys, bland annat linjär och logistisk regression. Praktiska moment baseras på unika svenska och internationella befolkningsdata och inkluderar insamling, bearbetning och analys.