Denna kurs behandlar kognitiv lingvistik och hur detta teorikomplex är relevant för främmandespråksundervisningen. Den kognitiva lingvistikens holistiska synsätt ger ytterligare stöd till befintliga metoder i språkundervisningen, men har också skapat spännande förslag på alternativa sätt att presentera och arbeta med grammatik och ordförråd i språkklassrummet. Dessutom erbjuder kognitiv lingvistik intressanta förklaringar till varför elever kan uppleva problem vid språkinlärningen. Kursen erbjuder såväl en teoretisk orientering som tillfällen till analys av praktiska tillämpningar.