Kursen riktar sig till den som är intresserad av att fördjupa sina kunskaper inom samtidskonst och konstpedagogik. Studierna bedrivs på distans med kursträffar förlagda till Bildmuseet i Umeå. Träffarna innehåller utställningsbesök, workshops, föreläsningar och reflekterande samtal. Samtidskonsten undersöks ur ett teoretiskt och praktiskt tillämpbart perspektiv. I kursens första moment behandlas olika konstpedagogiska förhållningssätt och metoder med fokus på möten med konst i det offentliga rummet eller på konstinstitutionen. I kursens andra moment genomförs ett eget projekt med konstpedagogisk inriktning som slutligen analyseras och presenteras i bild och text