Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom samtidskonst och konstpedagogik. Studierna bedrivs till större delen på distans men med ett antal obligatoriska fysiska träffar förlagda till Bildmuseet/Umeå universitet i Umeå.

Träffarna innehåller utställningsbesök, workshops, föreläsningar och reflekterande samtal. Samtidskonsten undersöks ur ett teoretiskt och praktiskt tillämpbart perspektiv. I kursens första moment behandlas olika konstpedagogiska förhållningssätt och metoder med fokus på möten med konst i det offentliga rummet eller på konstinstitutionen. I kursens andra moment genomförs ett eget projekt med konstpedagogisk inriktning som slutligen analyseras och presenteras i bild och text.

OBS HT23 ges kursen på kvartsfart.