Kursen utgör en fördjupad orientering om aktuell kulturforskning och kulturanalytiska perspektiv och övar färdigheter i insamling och bearbetning av etnologiskt primärmaterial. Kursen består av fyra moment: 1) Aktuella kulturstudier, 2) Teori och metod, 3) Etnologiskt fältarbete, 4) Skriftlig uppgift.