Kursen utgör ena halvan av Finska C, 30 hp. I kursen ingår fortsatta studier av den moderna finskans grammatik och litteraturhistoria samt läsning och analys av litterära texter.