I kursen ingår fortsatta skriv- och översättningsövningar som tydliggör skillnaderna mellan standardfinska och finskt talspråk, muntliga presentationer samt språkvård med särskild tyngdpunkt på svecismer.