I kursen ingår läsning och analys av finskspråkiga texter av olika slag samt studier av Finlands historia, kultur och samhällsliv. Vidare ingår skriftliga övningar, både egen fri skriftlig produktion och översättningsövningar.