I kursen ingår läsning och fördjupade språkvetenskapliga analyser av finskspråkiga texter av olika sorter. Studier av finsk litteraturhistoria. Fortsatt träning av förmågan att tala finska med olika kommunikativa syften och i olika situationer.