I kursen ingår fortsatta studier av morfologi och syntax. Fördjupade studier av finsk vokabulär och fraseologi inklusive grundlig genomgång av ordbildningslära. Fortsatt träning i egen skriftlig produktion, skriv- och översättningsövningar.