Kursen behandlar och fördjupar studier i aktuella teorier och metoder inom konst- och bildvetenskap och innefattar fördjupande övningar i vetenskapligt skrivande och analys. En betydande del av kursen ägnas åt självständigt författande av en vetenskaplig uppsats. Undervisningen består i huvudsak av litteraturstudier, skriftliga övningsuppgifter och nätbaserad handledning. Kursen har en studietakt på 100% och läses på distans med en obligatorisk träff för seminarium i Umeå.