Kursen behandlar huvudsakligen västerländsk konst och bild från senare delen av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Det är en period när det experimenteras med olika visuella uttryck för att skildra och analysera modernitetens framväxt och utveckling. Impressionism, expressionism, kubism, surrealism och andra konstnärliga strömningar studeras genom främst litteraturstudier och övningar i bildanalys.