Kursen är en introduktion till design- och konsthantverkshistoria under de senaste decennierna. Fokus ligger på svenska förhållanden men genom utblickar till motsvarande utveckling i andra delar av världen skapas förståelse för hur design och konsthantverk är globala uttryck. Kursen är utformad som tematiska block vilka ger verktyg för att analysera hur design och konsthantverk tar del i samhällsutvecklingen genom att vara såväl konstnärliga gestaltningar som konsumtionsvaror och diskursiva objekt.