Kursen är en introduktion till design- och konsthantverkshistorien under perioden ca 1850-1980. Fokus ligger på svenska förhållanden men genom utblickar till motsvarande utveckling i andra delar av världen skapas förståelse för hur design och konsthantverk är globala uttryck. I undervisningen analyseras hur design- och konsthantverksföremål utgör en viktig del av samhällsutvecklingen genom att vara såväl konstnärliga gestaltningar som konsumtionsvaror. Designfältet har stor inverkan på hållbar utveckling, såväl avseende miljöhänsyn som frågor om representation, ett faktum som behandlas som en röd tråd genom kursen. En fristående fortsättning till kursen ges också vid Umeå universitet: Design och konsthantverk sedan 1980, 7,5 hp.