I kursen ingår studier av fonetiska grundbegrepp och ryskt uttal. Vidare ingår träning av olika aspekter av muntlig språkfärdighet. Denna kurs är en av fyra kurser som utgör de första 30 hp av universitetsstudier i ryska. Alla fyra kurser tillsammans ger behörighet för Ryska B, 30 hp: Ryska A, Grammatik  (1RY022) Ryska A, Fonetik och muntlig språkfärdighet (1RY023) Ryska A, Text och skriftlig språkfärdighet  (1RY026) Ryska A, Kultur och Realia (1RY027) Kurserna kan läsas i valfri ordning.