I kursen ingår fördjupade studier av modern rysk text, övningar i muntlig språkfärdighet samt en introduktion i rysk litteraturhistoria.