Kursen ger en fördjupning i komparativ teoretisk grammatik, med specifik tillämpning på de samiska språken. Kursen bygger på den teoretiska grammatikens språksyn, analysverktyg och analysmetoder. Kursen tränar den studerandes förmåga att läsa och sammanfatta grammatiska vetenskapliga artiklar, att i populärvetenskaplig form kunna presentera den grammatiska teorins grundtankar tillämpad på samiska, samt att identifiera och analysera specifika problem inom samisk grammatik.