Kursen behandlar morfologiska och morfosyntaktiska fenomen i samiska språk ur ett specifikt generativt grammatiskt perspektiv, Distributed Morphology. Speciellt fokus ligger på de samiska språkens inflektionssystem och deras förankring i syntaxen. Å ena sida beaktas verbets inflektion, samt dess relation till verbets distribution i satsen. Å andra sidan beaktas normen, i synnerhet de underliggande mekanismer som styr distributionen av morfologiska kasus.