Grunderna i nordsamiskans uppbyggnad (fonologi, morfologi, syntax); muntlig och skriftlig språkfärdighet, inklusive översättning; textstudier. Undervisningsspråk är nordsamiska.