Kulturstudier inom ämnet samiska ger dig goda kunskaper om samernas kultur och samhälle. I studierna speglas både äldre och modern tid och också variationerna inom det samiska bosättningsområdet, Sápmi. Vår utgångspunkt är det samiska samhället. Att ta del av och tolka muntliga samiska berättelser är en viktig del av studierna. I kursen ingår även en introduktion till jämförande urfolksstudier med tonvikt på det cirkumpolära området.