Urfolksstudier är studiet av urfolkens kultur, tradition och historia, deras möte med det moderna samhället och deras strävan efter erkännande. Kursen ger en introduktion till urfolksstudier med särskild tonvikt på det cirkumpolära området.