Detta är en fortsättningskurs av Samiska kulturstudier A 30hp. Du får fördjupade kunskaper om traditionella kunskaper, det vill säga om traditioner som lever kvar bland samer och som fortsätter att utvecklas. I muntliga traditioner via berättelser lär sig de yngre genom att härma de äldre. En annan viktig aspekt är jämförelser med andra urfolk, vad är det som förenar och vilka olikheter finns det. Att vara delaktig i historien skapar identitet, du får lära dig samhällsfaktorer som påverkar samisk identitet genom tiderna och hur man har agerat för trygga sin identitet, eller för att dölja den. Vilket har förekommit och förmodligen fortfarande förekommer. Många av de nämnda faktorerna ovan, finns att återupptäcka genom litteraturen. Du får redskap att upptäcka samisk litteratur skriven på svenska om författarnas upplevelser och tolkningar.