Kursen ger en introduktion till samiskt samhälle idag och behandlar teman som samisk identitet  och det moderna samiska samhället. Samernas politiska arbete med andra urfolk belyses också.