En introduktion till samisk kultur med fokus på den andliga kulturen, från den historiska samiska religionen till trons roll i dagens samiska samhälle.