Kursen introducerar entreprenörskap som fenomen och kunskapsområde. Målet är att utveckla kunskap om och förståelse för entreprenörskap och affärsutvecklingsprocesser. Under momentet behandlas entreprenörskapsbegreppet och kunskapsområdets framväxt. Begreppet problematiseras och områdets multidisciplinära karaktär belyses. Kursens fokus är entreprenörskap i relation till affärsutveckling i form av etablering av nya företag och förnyelse av befintliga företag. Entreprenörskapet manifesterar sig i konkret affärsverksamhet. Som ett led i kursen integreras företagandets olika aspekter, inklusive hållbarhet, genom att tidigare förvärvade kunskaper inom ämnet utnyttjas för att utveckla en affärsidé som konkretiseras i en affärsplan.