Denna kurs är avsedd för studenter som vill öka sin kunskap om praktiska tillämpningar av finansiell förvaltning och styrning. De fyra momenten ger studenterna möjligheter att anskaffa sig en hög expertisnivå inom centrala områden inom finansiell styrning och förvaltning, inklusive områden som bolagsvärdering och finansiering. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Moment 1. Avancerad bokslutsanalys och värdering, 7,5 hp Moment 2. Avancerad företagsfinansiering, 7.5 hp