Kursen behandlar feministiska kulturstudier i vid bemärkelse. I fokus står såväl samtida debatter om populärkultur som samspelet mellan feminism och marxism i klassiska texter. Kursen syftar till att förstå, problematisera och kritiskt granska samtida populärkultur så som film, dokusåpor, sociala medier och reklam utifrån olika feministiska perspektiv. Hur använder vi kultur i vardagen? Vilka betydelser har kön, ras/etnicitet och klass för kulturell produktion och konsumtion?