Forskningsmetodik och självständigt arbete. Kontakta studievägledaren i kulturgeografi för närmare upplysningar.