Forskningsmetodik och självständigt arbete.Kontakta studievägledaren i kulturgeografi för närmare upplysningar.