Kursen är inriktad på att genomföra ett självständigt uppsatsarbete på masternivå. Studenten väljer sitt uppsatsämne i samarbete med handledarna.