Inom handelsgeografi studeras varuströmmar mellan länder, företagens rumsliga organisation och lokalisering, handelspolitik, komparativa fördelar, globaliseringsprocessen m m. Detaljhandelsgeografi rör de processer som leder till lokalisering av detaljhandelsenheter, vilka effekter olika lokaliseringsval får för kunder och företag samt hur olika mönster av detaljhandelslokalisering påverkar flöde av varor och kunder.